Deodorant i handen

Vilka kemikalier gömmer sig i dina tvätt och städprodukter?

Jennie Elofsson

5 kilo kemikalier har svensken i sina tvätt och städprodukter

Svensken har i snitt 7 kilo kemikalier i sitt hem. 2 kilo inom hud och hårvård och 5 kilo tvätt och städprodukter. Det kanske inte låter jättemycket men det blir totalt 40 000 - 50 000 ton städprodukter och då inkluderas inte industrier eller övriga arbetsplatser.


Vad är det egentligen för kemikalier i dessa produkter och vilka ska vi undvika? Både för vår kropps välmående men också för vår gemensamma planets skull? Det ska vi lära oss idag!


För vet du att vissa kemikalier kan dunsta från produkter och material och gå in i luften som gaser eller ångor. Detta fenomen kallas avdunstning eller flyktighet. Det är vanligt att kemikalier i vissa produkter, såsom rengöringsmedel, lösningsmedel, kosmetika och målarfärger, kan avdunsta och spridas i luften, särskilt vid höga temperaturer eller när produkterna används eller förvaras i dåligt ventilerade områden. När kemikalier dunstar och sprids i luften kan de potentiellt inhaleras eller absorberas genom huden. Beroende på de specifika kemikalierna kan detta utgöra en potentiell hälsorisk, särskilt om kemikalierna är toxiska eller irriterande.


Så nu förstår ni nog hur att det är viktigt att se över sina 5 kilon av kemikalier...

Kemikalier i din allrengöring

De största riskerna i produkter som syftar till allrengöring är giftiga kemikalier och irriterande ämnen som till exempel ammoniak. Dessa kan vara giftiga för våra vattenlevande organismer och kännetecknas för dig med sin fräna stickande doft, och kan orsaka problem för personer med andningsproblem. Ämnen att undvika i allrengöring: Ammoniak, klorin, lacknafta och lut.

Ett bra alternativ till allrengöring är den från Five Ocean. Bra innehåll i en bra flaska. Länk till den hittar du längst ned.

Djupdykning i allrengöring

En ingrediens som kan finnas i allrengöring är ammoniak. Varför är detta problematiskt? Ammoniak kan vara irriterande för människans luftvägar på grund av dess egenskap att bilda alkaliska ångor och dess förmåga att reagera med vatten i slemhinnorna. När ammoniakångor inhaleras, kan de orsaka irritation i näsan, halsen och lungorna. För en person med andningsproblematik är det extra känsligt. INCI = Ammoniumhydroxide, dvs det du ska leta efter på innehållsförteckningen.


När ammoniak hamnar i våra vattendrag, vilket det tillslut gör när du hällt det i ditt avlopp, så leder det till övergödning då vattnet får en överdriven mängd kväve och fosfor. Detta kan leda till skador på ekosystem i vattnet i form av algtillväxt. I måttliga mängder är algtillväxt en naturlig del av ekosystemet och kan vara fördelaktigt, men en överdriven algtillväxt kan leda till flera problem och vara skadlig för vattenmiljön. En konsekvens är syrebrist. För när alger och andra vattenväxter är övervuxna och ska brytas ned så krävs syre. Om mängden organiskt material är för stor så kan det leda till syrebrist i vattnet. Syrebrist kan vara skadligt för fisk och andra vattenlevande organismer, och i extrema fall kan det användas i dödliga zoner där inget liv kan överleva vilket i senare led påverkar oss i form av livsmedelsförsörjning.


Men detta är inget att oroa sig för, vi har snälla alternativ som är lätt biologiskt nedbrytbart. Bl.a allrengöringen från Five Oceans. Baserad på tallolja och havre-tensid som är odlad på de lokala åkrarna i Dalarna där också produktionen sker. Förpackningen är gjord av 100% återvunnen plast och formulan är högkoncentrerad. 1 msk på 10 liter vatten eller 1 krm på 5 dl vatten. Observera att på hårt smutsade ytor som i ugnen behövs en högre koncentration.

Kemikalier i tvättmedel

Det vanligaste felet vi gör är att överdosera tvättmedel. Hela 1 fjärdedel (= 10 000 ton) av allt tvättmedel som används i Sverige är onödig förbrukning och stjälper mer än hjälper. Din tvättmaskin väger nämligen tvätten och portionerar ut en viss mängd vatten utmätt från vikten för att kunna skölja ur tvättmedlet. Tillsätter du för mycket så kommer mängden vatten inte att räcka till att skölja ur det och medlet stannar i dina kläder.


Ämnen att undvika i tvättmedel:

  • Optiska vitmedel på grund av svårnedbrytbara.
  • LAS Detta har länge varit borta på den svenska marknaden men kan finnas i lågprisimport och parallellimporterade icke miljömärkta tvättmedel.
  • Blekmedlet Natriumperborat Ofta ersatt av det skonsammare natriumperkarbonat. Vi tipsar alltid om att hälla i 1 dl bikarbonat i din vittvätt för naturligt blekande effekt.
  • Fyllmedel: Används ofta i pulvertvättmedel för att undvika klumpbildning, det ger onödigt stora förpackningar och transportkostnader.

Om du har möjlighet: Lämna in gamla städprodukter på din miljöstation som farligt avfall. 


Tips på ett tvättmedel utan dessa ämnen? Kika in detta från Washologi.

Kemikalier i diskmedel

Tensider som kan vara skadliga för hälsa och miljö. Tensider är ett aktivt ämne som hjälper till att bryta ner och avlägsna fett och smuts från disken. Vissa syntetiska tensider skadar våra vattenlevande organismer t.ex. Nonylfenoletoxylater (NPE)


Fosfater Fosfater kan skada vattenlevande organismer genom att bidra till övergödning av vattenmiljön. Övergödning uppstår när det finns en överflödig mängd näringsämnen, särskilt kväve och fosfor, i vattendraget. Fosfater är en form av fosfor, och dess närvaro i överdriven mängd kan ha flera negativa effekter på vattenekosystemet som till exempel algbildning. Läs mer om detta i den gröna fördjupningsrutan ovan.

Kemikalier i tvål

I tvål kan det gömma sig mycket. Vi vill ju bli rena, men inte uttorkade och helst inte noga insmorda med hormonstörande ämnen.


Parabener är en grupp konserveringsmedel som används för att skydda tillväxten av mögel och bakterier och på så vis förlänga hållbarheten på produkter. Parabener kan vara skadliga bland annat genom att vara hormonstörande. Vissa parabener har uppmärksammats för sin förmåga att efterlikna östrogen, det kvinnliga könshormonet, och därigenom potentiellt påverka den hormonella balansen i kroppen. Parabener som har identifierats som särskilt potenta på detta sätt inkluderar Metylparaben.


SLS (Sodium lauryl sulfat) är en typ av tensid som finns för att bryta ner fett från kroppen, vilket leder till att huden torkas ut då det tvättar bort våra naturliga oljor som finns på huden för att skydda oss mot bakterier, kyla etc.


Triclosan är en kemikalie som har använts som antimikrobiell och bakteriedödande substans. Dess användning har minskat i vissa länder på grund av bekymmer över dess potentiella negativa påverkan på både människors hälsa och miljön. Kan vara toxiskt för vattenlevande organismer och risk finns för hormonstörningar hos människan. 


Genom att byta dessa vardagsprodukter kan du göra stor skillnad för vår planet och din kropp och du behöver inte göra avkall på det resultat du är van vid. 

Tvätt- och rengöringsmedel och dess innehåll

Tvätt- och rengöringsmedel kan vara irriterande för huden, ögonen och luftvägarna, framför allt om medlen är koncentrerade. Produkter som kan vara särskilt riskabla är maskindiskmedel, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Hoppas ni nu har lärt er en massa kul om kemikalier och städprodukter. Städa lugnt :)


Kram, Jennie

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar